Õpetajate rahuloluküsitlus 2018


 

 

Austatud õpetaja!

 

SA Innove viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi üldhariduskoolide rahulolu-uuringut. Palume Teil vastata järgnevale küsimustikule, mis käsitleb õpetajate töö- ja õpikeskkonnaga rahulolu. Iga õpetaja vastused on analüüside läbiviimiseks ja Teie koolile tagasiside andmiseks väga olulised.

 

 Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie isikuga seostada.

 

Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 20-30 minutit. Palume, et varuksite vastamiseks piisavalt aega. Küsitluses ei ole võimalik eelmisel lehel olevate küsimuste juurde tagasi liikuda.

 

Küsitlus viiakse läbi 20. veebruarist kuni 30. märtsini 2018. Küsitlustulemuste kohta anname igale osalenud koolile tagasisidet hiljemalt 2018. juuni. Palume koolil tagasisidet jagada nii õpetajate, õpilaste kui vanematega.

 

Uuringuga seotud küsimuste korral võtke palun ühendust e-posti aadressil rahulolu@innove.ee või telefoninumbril 735 0688.

 

 

 Täname uuringus osalemast ja soovime head vastamist!

 

 

 

 

 

 

Vastamisega alustamiseks vajuta allpool nuppu „Järgmine“.