Rahuloluküsitlused - kutsekoolide õppijad 2017


   

 

 

 

 

 

Hea kutsekooli õppija!

 

 

SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viib läbi rahulolu-uuringut. Teie vastused aitavad kaasa, et kool oleks arendav, toetav ja meeldiv koht. Küsimustele vastamine on vabatahtlik. Teie vastused on anonüümsed ja konfidentsiaalsed.

 

Küsimustele vastamine võtab umbes 30-35 minutit.

 

Küsitluses ei ole võimalik eelmisel lehel olevate küsimuste juurde tagasi liikuda. Varu küsimustikule vastamiseks aega – kui katkestad vastamise, siis ei ole Teil võimalik hiljem katkenud kohast vastamist jätkata. Katkemisel saad alustad sama lingi kaudu vastamist uuesti.

 

Selles küsimustikus pole õigeid ega valesid vastuseid. Vastake nii nagu Teie õigeks peate või tunnete.

 

Küsitluse eesmärk on välja selgitada õppijate rahulolu oma kooli õpikeskkonna ja -väljunditega. Uuringu tagasiside edastatakse Teie koolile.

 

Täname Teid abi eest ja soovime head vastamist!

 

Vastamisega alustamiseks vajuta allpool nuppu „Järgmine“.

 

 

Tanel Oppi Kristin Hollo
Hariduse agentuuri juht Välishindamisosakonna juhataja
SA Innove Haridus- ja Teadusministeerium

 


Ankeedis on 179 küsimust.