Lapsevanemate rahuloluküsitlus 2018


 

 

Austatud lapsevanem!

 

SA Innove viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi üldhariduskoolide rahulolu-uuringut. Palume Teil vastata järgnevale küsimustikule, mis käsitleb  lapsevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu. Iga lapsevanema vastused on analüüside läbiviimiseks ja Teie lapse koolile tagasiside andmiseks väga olulised, seega loodame, et leiate võimaluse oma arvamuse avaldamiseks.

 

Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie ega Teie lapsega seostada.

 

Küsimustikule vastates palume Teil mõelda oma lapse peale. Kui Teil on mitu ühes ja samas koolis õppivat 1. kuni 9. klassi last, siis palun vastake korraga ühe lapse kohta. Soovi korral võite eraldi küsitluse täita kõigi oma laste kohta.

 

Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 15-20 minutit. Palume, et varuksite vastamiseks piisavalt aega. Küsitluses ei ole võimalik eelmisel lehel olevate küsimuste juurde tagasi liikuda.

 

Küsitlus viiakse läbi 20. veebruarist kuni 30. märtsini 2018. Küsitlustulemuste kohta anname igale osalenud koolile tagasisidet hiljemalt 2018. juuni. Julgustame koole tagasisidet jagama nii õpetajate, õpilaste kui vanematega.

 

Uuringuga seotud küsimuste korral palun võtke ühendust e-posti aadressil rahulolu@innove.ee või telefoninumbril 735 0688.

 

 Täname uuringus osalemast ja soovime head vastamist!

 

 

Birgit Lao

Juhatuse liige

 

 

 

 

Vastamisega alustamiseks vajuta allpool nuppu „Järgmine“.