Rahuloluküsitlused 2018 - alushariduse lastevanemad


Austatud lapsevanem!

 

 

SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viib läbi rahuloluküsitlust, mille eesmärk on välja selgitada lastevanemate rahulolu lasteaia ja sellega seotud teguritega.  Iga lapsevanema vastused on analüüside läbiviimiseks ja Teie lapse lasteaiale tagasiside andmiseks väga olulised, seega loodame, et leiate võimaluse oma arvamuse avaldamiseks.

 

Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie ega Teie lapsega seostada.

 

Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 20 minutit. Palume arvestada, et küsimustiku täitmiseks on ette nähtud maksimaalselt üks tund. Juhul kui soovite küsitluse täitmist ajutiselt pooleli jätta, saate luua endale kasutaja, mis võimaldab vastamist Teile sobival ajal pooleli jäänud kohast jätkata.

 

Ankeedi lõpus on avatud kastid, kus saate soovi korral mõnda küsimust või vastust täpsustada.

 

 Küsitlusele saab vastata 7.05-10.06. Küsitlustulemuste kohta anname igale osalenud lasteaiale tagasisidet hiljemalt 2018. augustiks.

 

 

Uuringuga seotud küsimuste korral palume ühendust võtta rahulolu@innove.ee.

 

 

 

Täname abi eest ja soovime head vastamist!