Rahuloluküsitlused 2018 - alushariduse õpetajad


    

 

Austatud õpetaja, abiõpetaja ja õpetaja abi!

 

SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viib läbi lasteaia rahuloluküsitlust, mille eesmärk on välja selgitada õpetajate, õpetaja abide ja abiõpetajate rahulolu töökeskkonna ja sellega seotud teguritega.  Iga õpetaja, abiõpetaja ja õpetaja abi vastused on analüüside läbiviimiseks ja Teie lasteaiale tagasiside andmiseks väga olulised, seega loodame, et leiate võimaluse oma arvamuse avaldamiseks.

 

Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teiega seostada.

 

Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 20 minutit. Palume arvestada, et küsimustiku täitmiseks on ette nähtud maksimaalselt üks tund. Juhul kui soovite küsitluse täitmist ajutiselt pooleli jätta, saate luua endale kasutaja, mis võimaldab vastamist Teie sobival ajal pooleli jäänud kohast jätkata.

 

Ankeedi lõpus on avatud kastid, kus saate soovi korral mõnda küsimust või vastust täpsustada.

 

Küsitlusele saab vastata 7.05-10.06. Küsitlustulemuste kohta anname igale osalenud lasteaiale tagasisidet hiljemalt 2018. augustiks.

 

 

Uuringuga seotud küsimuste korral palume ühendust võtta rahulolu@innove.ee.

 

 

 

Täname abi eest ja soovime head vastamist!